Kysymys

Antidopingsopimus

Tuleeko antidoping sitoomus tehdä aina uutta lisenssiä otettaessa, vai riittääkö kun sen on kerran tehnyt?

Kysyjän nimi/nimimerkki: Jani Sipponen

Vastaus

Hei! Kiitos hyvästä ja ajankohtaisesta kysymyksestä! Ajankohtaisesta siinä mielessä, että Karvialla 6.-7.8. järjestettäviin nuorten SM-kisoihin ei ole enää kovin kauaa ja kaikilla siellä nostavilla tulee olla myös uusi, vuodesta 2011 eteenpäin voimassa oleva antidopingsopimus (jatkossa AD-sopimus) allekirjoitettuna ja toimitettuna liittoon. Liiton toimistosta otetaan tarvittaessa yhteyttä, mikäli lisenssiurheilijan sopimus puuttuu kisojen lähestyessä.

Mutta palatakseni kysymykseesi, ei tarvitse tehdä aina uutta AD-sopimusta lisenssiä otettaessa, mutta koska liittojohtokunta on päivittänyt aiemman sopimusversion uuteen, vuodesta 2011 eteenpäin voimassa olevaan sopimukseen, tulee aivan kaikkien tänä vuonna A-, B-, C- tai kertalisenssin ottaneiden täyttää ja toimittaa uusi sopimus liittoon. Vaikka olisikin aiemmin toimittanut liittoon AD-sopimuksen. Suurin osa lisenssinostajista on jo toimittanut uuden AD-sopimuksen liittoon.

Kun uusi vuoden 2011 AD-sopimus on luettu, allekirjoitettu ja toimitettu liittoon, ei uutta AD-sopimusta tarvitse enää vuosittain täyttää, ellei Suomen Painonnostoliitto näkisi jostain syystä tarpeelliseksi uusia tai täydentää sopimusta. Tätä ei kuitenkaan nyt tehdyn uuden sopimusmallin myötä ole näköpiirissä. Sopimus on siis voimassa niin kauan kuin urheilija tulevinakin vuosina ottaa itselleen kilpailulisenssin, vaikka olisi pitänyt välivuodenkin kilpailemisesta (ks. sopimuksen kohta 5).

Kyseessä on sopimusteknisesti täysin uusi sopimus, joka sisältää mm. uuden 6-kohdan vahingonkorvausvastuusta. Tämän kohdan tekstin myötä urheilijoilla itsellään on entistä suurempi vastuu mahdollisesti Suomen Painonnostoliitolle aiheuttamistaan taloudellisista vahingoista.

Uusi AD-sopimuspohja löytyy verkkopalvelusta kohdasta Liitto > Lomakkeet.

Asiantuntija: Harri Norberg, SPNL, 2. vpj

Aihealueen kysymykset


ArkistohakuTarkennettu haku

Uusimmat kysymykset

Katso kaikki kysymykset