Miika Antti-Roikolle opetusministeriön urheilija-apuraha

Painonnostaja Miika Antti-Roiko on nostettu OKM:n urheilija-apurahasaajaksi vuonna 2014, kun OKM julkisti kesälajien 2014 apurahapäätökset 22.1.2014. Lue kaikki apurahan saajat seuraavasta linkistä:


http://www.minedu.fi/OPM/Tiedotteet/2014/01/kesalajien_urheilija_apurahat_2014.html?lang=fi


Suomen Painonnostoliitto on saanut Suomen Olympiakomitean Huippu-urheiluyksiköltä seuraavan ohjeistuksen apurahojen jakoperusteista. Ohessa on kiteytettynä keskeisimmät muutokset, jotka on tehty verrattuna v. 2012 ja aiempiin kriteereihin/apurahajakoperiaatteisiin:

  • Apurahakategorioita on kolme: 20.000 €, 10.000 € ja uutena nuoren urheilijan 5.000 €
  • Suuren apurahan (20.000 €) kriteeriä tiukennettiin huomattavasti v. 2013 alusta. Se on tarkoitettu ehdottomalla kansainvälisellä tasolla olevalle urheilijalle, eli yksittäinen, edes arvokilpailunäyttö ei automaattisesti oikeuta suureen apurahaan. Kriteerien tiukentamisesta kertoo se, että v. 2012 suurella apurahalla oli 44 kesälajien urheilijaa, viime vuonna 2013 yhteensä 19.
  • Pienemmän (10.000 €) apurahan osalta on mahdollista aiempaa laajemmin huomioida urheilijoita
  • Urheilija-apurahat valmistellaan osana muuta valmennustukea, näin pyritään kokonaisvaltaisempaan tukipolitiikkaan. Apurahapäätöksissä pyritään myös pitkäjänteiseen toimintaan, eli pyritään välttämään ns. "yhden vuoden apurahoja". Tämä tarkoittaa mm. sitä, että kynnys nousta apurahalle on korkeahko ja toisaalta myös kynnys pudottaa on korkea. Lähtökohtaisesti ilman apurahaa ollut urheilija ei voi nousta suoraan suurelle apurahalle.
  • Apuraha ei ole palkinto menestyksestä, vaan katse on kohti tulevaa. Sama periaate siis kuin on HUY:n lajitukien investointilogiikassa
  • OKM tekee päätökset apurahoista HUY:n esityksestä, mutta OKM on halunnut lisätä myös asiantuntijoiden (HUY:n lajiryhmävastaavat) harkintaa apurahapäätöksissä. OKM/Hannu Tolonen on ollut mukana jo apurahavalmisteluvaiheessa
  • Harkinnassa huomioidaan aiempaa monipuolisemmin mm. lajin kansainvälinen taso, osanottajien määrä ym.
  • Olympia-, ei-olympia- ja paralympiaurheilijat ovat samassa "säkissä", eli enää ei ole kategorioita
  • OKM:n ohjeistuksen mukaisesti v. 2014 kesälajien apurahaesitykset koskevat yksilölajien urheilijoita

Samat kriteerit ja periaatteet koskevat kevään 2014 talvilajien urheilijoiden apurahapäätöksiä.


Julkaistu 23.01.2014 13:52

Voit tilata uutiset myös RSS-syötteenä