Sinetttiseurat

Painonnostoliiton sinettiseuratoiminta

Nuori Suomi Sinettiseurat ovat seuroja, jotka ovat saaneet Nuori Suomi Sinetin tunnustukseksi laadukkaasta nuorisotyöstä. Sinettiseurajärjestelmän tavoitteena on auttaa seuroja kehittämään seuran lasten ja nuorten toimintaa. Sinettiseuroja on tällä hetkellä 503, josta painonnostoseuroja 6:

Kalajoen Junkkarit, painonnosto
Ounasvaaran Atleetti Klubi (Rovaniemi)
Rovaniemen Reipas
Siuntion Sisu
Tikkurilan Painonnostokerho (Vantaa)
Turun Atleettiklubi

Seuralla tulee olla kirjallinen toimintalinja seuran toimintaperiaatteista ja – tavoista myös lasten ja nuorten toiminnasta. Nuori Suomi on koostanut seuroille työkaluksi Seuratoimintalinja - oppaan, josta saa hyviä vinkkejä, ellei seuralla ole omaa kirjallista toimintamallia.

Hyödynnä Pelisääntöjen apuvälineitä, jotka löydät Nuoren Suomen kotisivuilta.

paino_sinettiseura-logo_09_4-v.jpg

 

 

 

Miten Sinettiseuraksi?
1. Ota yhteys liiton toimistoon ja keskustele seurasi tilanteesta ja siitä, miten lajiliitto voi auttaa seuraanne matkalla Sinettiseuraksi.

2. Tutustukaa lajinne Sinettiseurakriteereihin ja verratkaa niitä oman seuran tilanteeseen. Tehkää suunnitelma siitä, mitä teidän pitää tehdä, jotta voitte saada Nuori Suomi Sinetin.

3. Tehkää pitkäjänteistä työtä seuranne kehittämiseksi. Kehittämistyö kestää yleensä puolesta vuodesta kahteen vuoteen. Kehittämistyöhön voitte lajiliiton lisäksi saada apua liikunnan aluejärjestöiltä.

4. Sopikaa lajiliittonne edustajan kanssa, milloin olette valmiita auditointiin/laadun arviointiin. Lajiliiton edustaja/edustajat tulevat tekemään laadun arvioinnin seuraanne paikan päälle eli keskustelemaan kanssanne ja arvioimaan, miten hyvin seura täyttää vaaditut laatukriteerit.

5. Sinettiseuraksi valinta edellyttää aina liiton tutustumiskäyntiä seurassa.
Lajiliiton edustaja päättää Sinetin myöntämisestä seuralle.

6. Sinetti luovutetaan seuralle seuran päättämässä tilaisuudessa, jossa lajiliiton edustaja myöntää sinetin seuralle. Tilaisuus kannattaa järjestää juhlavasti. Paikalle kutsutaan tilaisuuteen sopivaa juhlaväkeä ja median edustajat.

7. Sinettiseuran laadun säilymistä seurataan ensin kahden vuoden välein ja sen jälkeen kolmen vuoden välein auditointikäynneillä. Auditointikäynnit tekevät lajiliitto ja siinä on usein mukana myös aluejärjestön edustaja.

Lisätietoa Sinettiseuroista voi lukea Nuoren Suomen Sinettisivuilta.